Leveringsvoorwaarden
Zoeken

direct contact

Cobi Brouwer
onorthodox coachen & begeleiding

van der Helllaan 20
6824 HT Arnhem

M (06) 48 08 90 01
E info@cobibrouwer.nl

Intervisie

Professionele uitwisseling met collega’s in de vorm van intervisie is een van de effectiefste manieren van leren. In intercollegiaal verband leren mensen van elkaar’s expertise.  Dit verband kan binnen of  buiten een organisatie zijn samengesteld en bestaan uit mensen vanuit verschillende disciplines en met diverse achtergronden.  Intervisie is een bijzondere vorm van leren: er is aandacht voor uw vakbekwaamheid, creativiteit, innovatief vermogen. twijfels en valkuilen. En voor de relatie tussen uw persoonlijke competenties en talent in samenhang met de verwachtingen van een bedrijf of organisatie.  

Hoe schep je een optimale leeromgeving? Hoe haal je in intervisieverband het beste in elkaar boven? In de vorm van begeleide intervisie leert u van ons om u dit eigen te maken.

NOBCO LVSC CRKBO