Leveringsvoorwaarden
Zoeken

direct contact

Cobi Brouwer
onorthodox coachen & begeleiding

van der Helllaan 20
6824 HT Arnhem

M (06) 48 08 90 01
E info@cobibrouwer.nl

Coaching

Coachen gaat uit van een bijzondere potentie die in ieder mens aanwezig is. De kunst is deze potentie te openen. Herstel van de relatie tussen denkend vermogen en voelend vermogen is hierbij nodig. Mijn werkwijze is gericht op herstel van deze balans en op ontvouwing van uw talent, waarbij onorthodoxe interventies kunnen ontstaan.

Coachtrajecten ontwikkelen zich regelmatig in het spanningsveld van individuele verandering en organisatiebelang en hierin is er mogelijk een rol voor de werkgever.
Elk coachtraject wordt in overleg met u gemaakt. Zoals geen twee mensen dezelfde zijn, zo is dat ook met een coachtraject.
 

NOBCO LVSC CRKBO