Leveringsvoorwaarden
Zoeken

direct contact

Cobi Brouwer
onorthodox coachen & begeleiding

van der Helllaan 20
6824 HT Arnhem

M (06) 48 08 90 01
E info@cobibrouwer.nl

Boeken

Dit boek kopen

Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen?


Succesvolle omslagmomenten in coaching

In Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen? beschrijft Cobi Brouwer essentiële omslagmomenten in een coachtraject. Tijdens deze momenten ontstaat een ander zelfbesef of inzicht, dat onontkoombaar leidt tot een nieuwe balans, daadkracht of een besluit.

De vijftien verhalen in dit boek zijn geschreven vanuit de praktijk. Hierin wordt een antwoord gegeven op de belangrijke vraag: ‘Wat gebeurt er in, en voorafgaand aan, een omslagmoment en hoe kan een coach dit moment bewust aangrijpen?’

De auteur signaleert vier dynamische relaties die tijdens zo’n omslag werkzaam zijn, en waarin een coach kan sturen. Bij een disbalans in deze relaties kunnen allerlei gedragspatronen ontstaan die dienen als zelfbescherming, maar die de persoonlijke ontwikkeling ook kunnen stagneren.
 

 


Boeken

Dit boek kopen

Coachen naar eigenheid

Coachen naar eigenheid brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent herkent en tot bloei kan brengen. Talent is aanwezig in ieder mens en is niet te kopiëren van een ander. Om het te ontdekken en vorm te geven is het nodig dat iemand zichzelf kent. Nabijheid tot jezelf is de essentie. Kaders uit de oosterse psychologie,  andragologie en NLP onderbouwen dit boek. Naast informatie geeft het u veel voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. Dit boek is geschreven voor coaches, supervisoren, trainers en human resource managers die werken aan het tot bloei brengen van eigenheid en talent van mensen. Het is ook bruikbaar voor startende coaches, opleiders en studenten die zichzelf met de uitdagende mogelijkheden die dit boek biedt verder willen ontwikkelen.

 


 

Dit boek kopen

HERDRUK!

Onorthodoxe interventies bij coachen


De kunst  van het ontregelen

Het nieuwe omslag is al te bewonderen en over een paar dagen kunt u deze herdruk zelf in handen hebben en lezen. De tekst van deze evergreen is geactualiseerd.  Mede dankzij de Nobcojuryprijs kon dit boek een verjongingsslag maken. Heel passend in deze tijd waarin 'verjongingscoaches' zich hebben gemeld. Een jonge evergreen dus, die met haar inhoud voorop blijft gaan in het vak van coachen. De vernieuwde uitgave kan worden besteld via deze website.

 


Boeken

Dit boek kopen

Opleiden, trainen en presenteren


Gebaseerd op NLP-principes

De auteur zet in dit boek de kernen neer voor opleiden en trainen. Die kernen zijn programma's ontwikkelen en de ontwikkelde programma's uitvoeren. Het is ambachtelijk precisiewerk dat uitdrukkelijk van de trainer/opleider vraagt dat hij vanuit een persoonlijke balans opereert.1 Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt de persoonlijke ontwikkeling van de opleider/trainer beschreven. In die ontwikkeling wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de persoonlijke congruentie, dat is de balans tussen lichaam en geest, vervolgens aan ademhaling en stemgebruik en ten slotte aan het contact maken met de opleidings- of trainingsgroep. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan het opleidingskundig vermogen van de opleider/trainer. Hij leert dan aan de hand van hersenscherpende denkmodellen de opleidingsvragen door analyse zeer zuiverte formuleren en vervolgens programma's, presentaties en oefeningen te ontwerpen. Deel drie gaat in op het feitelijk werken met de opleidingsof trainingsgroep. De relatie tussen de geformuleerde inhouden en de eigen ervaringen, de feed-back als methode en leerprincipe en uiteraard de relatie met de groep en met lastige deelnemers komen hier stuk voor stuk aan bod. Dit boek ontstaat in een periode van vernieuwing van het beroep opleider/trainer. Principes uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) vormen de basis voor dit werk. Het boek is geschreven voor iedereen die als trainer of opleider werkt of wil gaan werken. En voor hen die opleiders en trainers opleiden.

 


 

DE ENERGIECIRKEL 

Keer zelf je innerlijke kracht binnenstebuiten!

Introductie
Energie is nodig bij alles. We hebben genoeg energie, maar grote kans dat je die niet goed gebruikt. Wie richting kwijt is, wie doet wat niet bij hem of haar past, of wie geen zin meer heeft en moe is, die gebruikt zijn energie verkeerd. Met ‘de energiecirkel’ kun je je talent goed gaan gebruiken. De energieleer is al vóór onze jaartelling mondeling overgeleverd. Je kunt het instrument inzetten bij individuele coaching; loopbaanontwikkeling; als iemand de passende levensrichting niet kan vinden; zich overvraagt of juist terughoudt; vastloopt in werk of levenssituatie. Het is ook een krachtig instrument bij teamcoaching en een basis bij oplossen van conflicten in teams of herstel van vitaliteit.

Beschrijving
Je beschikt over vitale energiebronnen, die je kunt gebruiken om je talent waar te maken. Er kan van alles gebeuren waardoor je natuurlijke kracht stagneert. Dit begint meestal als je nog kind bent. Word je dan niet genoeg bevestigd, niet gezien zoals je bent of niet erkend, dan raakt je natuurlijke en unieke vitaliteit ondergesneeuwd. Energie komt ook in de knel, door alles wat we ons denkende moeten eigen maken. Opvoeding en onderwijs zijn dominant rationeel en hiermee word je eigen natuurlijke kracht ondermijnt.
De energieleer is de basis van Sjamanisme en de Tibetaanse Böhn. In de Veda’s is de kennis opgeschreven en via hindoeïsme, boeddhisme en jodendom verspreid. De energieleer in de context van coachen is in Nederland beschreven door Hoogendijk (2004) en Brouwer (2007).
Er zijn in ons vier basisenergieën, die onderling samenhangen:
- Passie, hartstocht, bevlogenheid. Hit is de power in ons die ervoor gaat en onze dromen wil waarmaken. Als we door eenzijdigheid opbranden, geen steun meer vinden, of alleen nog willen scoren, worden we moe, boos, of te fanatiek
- Visioen, dromen, fantaseren, creëren. Een mentale energie waarin het ongedachte vorm krijgt. Met als keerzijde bij disbalans, verkrampt raken in ideeën. Luchtfietserij.
- Samenwerken, levensvreugde, harmonie, liefde. De schaduwzijde is wantrouwen, isolement door verkeerde focus, gesloten hart.
- Stabiliteit, toepassing. structuur, thuis bij jezelf. Met als schaduwzijde: vastzitten, op strepen staan, vasthouden aan regels, verstarren.
Voor talentontwikkeling of vitaliteitsherstel, is onderlinge balans van de energieën noodzaak

Toepassing
De coach maakt vooraf zelf het instrument ‘de energiecirkel’, volgens het voorbeeld in bovenstaande afbeelding. Je gebruikt vier vellen papier. Op rood schrijf je: passie; op blauw: visoen of droom; op groen: levensvreugde en op geel: balans. Je plaatst ze in een ruimte op de vloer en zorgt voor een ruime binnencirkel waarin de coachee zich kan bewegen. Het energie-onderzoek gebeurt met de klok mee. De coach licht de energiecirkel eerst toe. Afhankelijk van iemands vraag of thema kun je starten met een van de energieën, door bij de betreffende energie te gaan zitten of staan en er verbinding mee te maken. Meestal begin je bij passie of  visioen, en werkt van daaruit toe naar samenwerken en doen.
- Bij passie  zijn vragen: Waarvoor wordt je/worden jullie enthousiast? Wat is je verlangen? Wie/wat remt je?  Alle antwoorden zijn  belangrijk. In individuele trajecten kan de eigen passie weer in de aandacht komen, of juist de moeilijkheid om steeds weer de kar te moeten trekken.Bij teams  maakt verschil in passie, de bron van conflicten duidelijk.
- Bij visioen zijn vragen: Wat is je fantasie? Je (professionele) droom? Verhaal je visioen, neem hierin ook zelf  plaats in? Hoe leef jij je droom/ Leven jullie je droom?
- Bij samenwerken: Met wie/welke van je collega’s voel jij je verbonden? Ervaar je harmonie?
- Bij stabiliteit: Voel jij je thuis bij wat je doet en in je organisatie? Is er voldoende structuur? Rust? Of,bij meer persoongerichte trajecten, Voel jij je thuis bij jezelf?

Praktijk
Met een schoolteam van dertig mensen, is er vier middagen met de energiecirkel  gewerkt. Hun vraag is: hoe blijven we vitaal. De eerste keer is er toegelicht aan de hand van de campagneslogan van de Amerikaans president Obama, ’YES WE CAN’. Deze zin bevat de vier energieën: ’YES  is enthousiasme, passie en daadkracht. Ja is puur positief.  ’We’ staat voor samen en verbinding. ’Can’ is bekwaamheid, uitvoering en doen. Impliciet verwijst de   slogan naar ’the American dream'’. Dan is mijn vraag, welke energie in het team het meest aanwezig is. Een groot deel plaatst zichzelf bij de passie-energie. Sommigen bij samen en slechts enkelen in de buurt van visioen of balans. De opstelling is als een blauwdruk van de energie in het team en stof tot gesprek. Mijn tweede vraag: Ga eens staan bij de energie die ontbreekt. Dit blijkt rust, structuur en balans te zijn. Veel mensen zijn moe van het passievolle werk en missen overleg, pas op de plaats, bezinning. Hier is werk te doen.                 

Ze is HRmanager,  55, heeft zich sterk cognitief ontwikkeld. Ze zegt: ik voel me alleen. Ze praat hoog en snel en komt met de vraag: Hoe hou ik het vol? Haar organisatie vraagt haar om op flexibele wijze zichtbaar positie in te nemen. Als we werken in de energiecirkel  zit ze bij vuur. ‘Dat brand niet, ik ben onzichtbaar. Ik kan mezelf superklein maken en ben dan ook venijnig.’ ‘Wat remt je zo, wat is je diepe overtuiging?’ is mijn vraag. ’Ik moet het goed doen en ik kan het niet goed doen.’ Haar passie blokkeert door de vastzittende gedachte dat ze het nooit goed kan doen voor anderen. Ik richt haar aandacht op de energie Balans. ‘Ken je de monikkenpas’ is mijn vraag.(Brouwer 2007, pag. 110). Dan loopt ze traag de kruispas en na een poos welt in haar een nieuwe overtuiging omhoog, die ze traag meezingt  met de monikkenpas: ’Ik hoef niks en ik moet niks.’

Literatuur
Chögyam. C. (1989).De regenboog van energie. Mirananda, Den Haag
Brouwer. C. (2007). Coachen naar eigenheid: Ontvouwen van talent. Nelissen, Soest.
Hoogendijk. A. (2004). De schoonheid van coachen: Over vitaliserende coaching. Business Contact, Amsterdam.
Brouwer. C. (2011). Waar wil ik vandaag mijn bed voor uitkomen: Succesvolle omslagmomenten in coaching. BoomNelissen, Amsterdam.                    

 


NOBCO LVSC CRKBO