Leveringsvoorwaarden
Zoeken

direct contact

Cobi Brouwer
onorthodox coachen & begeleiding

van der Helllaan 20
6824 HT Arnhem

M (06) 48 08 90 01
E info@cobibrouwer.nl

 

2020  Leven na coronatijd

Intussen  werk ik door aan mijn boek, dat in essentie gaat over balansverstoring in een systeem waar chaos het wint van orde. De balancering van chaos en orde is een natuurwet. De twee hangen onverbrekelijk samen in elk systeem, in een fragiele balans. Domineert chaos dan werkt dat als een overstroming, een orkaan of aardbeving. Het systeem ontwricht. Corona maakt dat zichtbaar. Met alle macht wordt eraan gewerkt om de kracht van orde te handhaven en te vergroten. Orde vereist discipline.

Rigiditeit ontstaat als orde chaos wil domineren. De behoefte aan controle kan zo groot worden dat alle creativiteit verdwijnt en onderdrukking overheerst. Burn-out is een mogelijk effect van zo'n balansverstoring. Of opstand en verzet.

In mijn boek beschrijf ik de ontwikkeling van een familie die door ontwrichting chaotiseert en speelbal wordt van alles en iedereen. 
In onze samenleving is de balans van chaos en orde zichtbaar verstoord in vele facetten. Een heikel proces. Het vraagt veel wijze vrouwen en mannen die de ruimte krijgen om die verstoring te herstellen, zo mogelijk. 

Alles en Iedereen kan uit balans raken en daardoor verlies van houvast of eenzaamheid ervaren. Mijn boek hierover is geen vakboek. Het is een verhaal, een roman. Het is volgend jaar (2021) klaar, ziektes van mijn geliefden of mezelf voorbehouden.

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Het onderstaande artikel krijgt binnenkort een vervolg. 

CHAOTISERING (uit 2017)

Orde en chaos zijn noodzakelijk met elkaar verweven in elk levend systeem. In ieder van ons, in elke gemeenschap, in natuur. De balans in hun relatie is fragiel. Als een van de twee de overhand neemt ontstaan dysbalans en ontwrichting. Waar structuur (orde) verdwijnt ontbreken grenzen, veiligheid en noodzakelijk houvast. Chaos heeft dan vrij spel en dan groeit, bij vrijwel iedereen, angst. Ook ontstaat er, zoals ervaarbaar in natuur, ontwrichting in de vorm van overstromingen, orkanen, klimaatverandering. 

Als een individu of gemeenschap chaotisch is of raakt, dat is deze de weg kwijt. Dan is er wantrouwen, zijn er conflicten, wordt iemand burn-out.  Dan helpen structuur en ordening, waardoor er rust kan ontstaan.

Wie zich anderzijds vastklampt aan structuur, zoekt houvast en veiligheid in orde. Dan ontstaat er al onrust als de normaal strak hangende kostuums ineens op een losse hoop liggen. Bij wijze van spreken. In elk individu of systeem waar chaos ontbreekt  heerst het protocol en krijgen creativiteit en nieuwe ontwikkelingen geen kans. Daar ontbreken vitaliteit en creativiteit. 

De dans van chaos en orde leeft in iedereen, wie die dans beheerst, die leeft.

wordt vervolgd... (04/9/2017)

________

Het nu volgende schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van René Gude. De voormalige Denker des Vaderlands en filosoof zei: ' Als je het menselijk tekort serieus neemt, is jezelf kennen het hoogst haalbare voor de mens’. (René Gude 1957-2015). Het leven heeft een rauwe kant, vond hij, kent tegenslag.                                                                              

Hieronder vind je een stukje dat ik schreef in  2016:

ALLEEN CONTACT MET JEZELF LEIDT JE DOOR JE LEVEN

Iedereen krijgt met tegenslag te maken. Juist tegenslag maakt leven interessant en de moeite waard, zolang je de tegenslag die je ervaart onder ogen ziet en er mee om durft te gaan.

Wat is tegenslag? Tegenslag is dat wat je plannen in de weg staat, wat je overkomt en wat je niet verwacht. Vaak betreft dit verlies van bezit; van werk; van relaties; ziekte of dood. Of conflicten; een ongeluk; niet succesvol zijn. Meestal ervaren we tegenslag als pijnlijk en we gaan dit het liefst uit de weg. Dit is waarom tegenslag zo pijnlijk kan zijn: het-uit-de-weg-gaan ervan. Wie de ogen sluit voor tegenslag en er niet van leert, die sluit zichzelf af en wordt bang, depressief of kan verslaafd raken.

De kunst is om contact te maken met alles wat zich in je leven aandient en dit te onderzoeken, inclusief je neiging om te vermijden van wie of wat lastig voor je is. Als je contact leert maken met wie of wat je vermijdt, leer je jezelf kennen. Je ervaart dat je door je pijn heen kunt leren leven.                                                                 Ik wens je een tintelende winter, Cobi Brouwer

Nieuw boek op komst in 2021

Kern-thema: de noodzakelijke en fragiele balans van chaos en orde. Volg nieuws hierover via deze site

NOBCO LVSC CRKBO